Kernvisie methode

Kernvisie methode: De methode bij leerproblemen en concentratieproblemen

Het zit er wel in maar het komt er niet uit!

Is dit iets wat je herkent bij jouw kind? Dan zou de Kernvisiemethode een oplossing kunnen bieden.

Veel kinderen worden dagelijks geconfronteerd met het feit dat ze de stof die op school wordt aangeboden zich moeilijk eigen kunnen maken. Vooral het automatiseren van de informatie lukt onvoldoende. Automatiseren is nodig om vanzelfsprekend te kunnen lezen, spellen en rekenen. Als dit niet lukt en het kind iedere dag het gevoel heeft niet aan het systeem van school te kunnen voldoen, dan wordt het kind daar doodongelukkig van. Deze kinderen gaan dan ook vaak ander gedrag vertonen. Deze kinderen doen vaak de volgende uitspraken;

  • ik kan het toch niet
  • ik ben dom
  • ik haat mezelf
  • ik stel niets voor
  • ik heb buikpijn/hoofdpijn
  • ik wil niet naar school

Met de Kernvisie methode leer ik kinderen om op een andere manier te leren, juist door gebruik te maken van hun talenten en niet door te gaan op datgene wat eerder niet lukte.

Leerresultaten verbeteren

Vaak ligt de focus op school of bij remedial teaching op het opnieuw aanbieden van lesstof in de hoop dat het deze keer wel blijft hangen. Dit sluit niet aan bij de leerstijl van het kind, waardoor het resultaat opnieuw niet afdoende zal zijn. De Kernvisie methode maakt gebruik van de capaciteiten van kinderen, waardoor jouw kind wél in staat is om te automatiseren. Van alfabet, woordbeelden en spellingsregels via tafels en rekensommen naar het leren van grote stukken tekst middels mindmapping. Jouw kind leert de techniek van de Kernvisie methode, zodat hij/zij deze zelfs jaren later nog toe kan passen. Het gevolg? Jouw kind hanteert een andere leerstrategie en realiseert daarmee grote verbeteringen in zijn/haar leerresultaten.

Kind met leerproblemen

Ook kinderen met leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, concentratieproblemen, faalangst en een negatief zelfbeeld weer op weg helpen. Dat is wat ik doe als ik deze kinderen begeleid met de Kernvisie methode.

Kort traject

De Kernvisie methode is een kortdurend coachingstraject. Tijdens het kennismakingsgesprek zal ik bepalen of de methodiek passend is voor jouw kind. Als ouder moet jezelf ook bij alle sessie aanwezig zijn. Daarna volgen tussen de 6 a 10 coachingsessies, verdeeld over een periode van 3 à 5 maanden. De Kernvisie methode is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar.

Kijk hier voor de tarieven.