Training OnwijSterk

 

Jouw kind Onwijs Sterk met de training OnwijSterk

OnwijSterk is een doelgerichte groepstraining voor kinderen van 7 t/m 11 jaar. Je kind leert zichzelf beter kennen. Vanuit dit zelfbewustzijn gaan we bouwen aan meer zelfvertrouwen en veerkracht. Hierdoor kan je kind zich beter redden in verschillende sociale situaties. Jouw kind wordt weerbaarder.

OnwijSterk is geschikt voor alle kinderen die een klein steuntje in de rug nodig hebben om sterker in hun kracht te komen staan. Hierbij kun je denken aan kinderen die

 • last hebben van faalangst
 • pesten of gepest worden
 • zich onbegrepen voelen
 • moeite hebben met het tonen of in toom houden van emoties

Tijdens de training gaat je kind met een eigen leerdoel aan de slag. Dit leerdoel wordt tijdens het intake vastgesteld en opgeschreven. Dit eigen leerdoel komt tijdens iedere training aan bod. Door allerlei oefeningen met de kinderen in de groep te doen, krijgt jouw kind handvatten en handreikingen om aan het eigen leerdoel te werken. Tijdens iedere training zal er een stukje kennisoverdracht plaatsvinden, gaan de kinderen met elkaar in beweging ervaren en leren en zullen ze op een creatieve manier uiting geven aan het geleerde.

De Onwijs Sterk training wordt gewerkt aan het verbeteren van:

  • zelfbewustzijn
  • zelfvertrouwen
  • veerkracht
  • sociale vaardigheden
  • weerbaarheid

Door de grote diversiteit in deze dynamische oefeningen en creatieve werkvormen, wordt het zelfbeeld van het kind zowel cognitief als fysiek versterkt. Jouw kind wordt Onwijs Sterk.

Vast onderdeel van de training zijn de twee ouderavonden om de ouders de inhoud mee te geven naar de dagelijkse praktijk.

Speciale trainingsdata voor (hoog)begaafde kinderen
Om een goede training neer te zetten voor (hoog) begaafde kinderen werk ik samen met Arwen Kronemeijer van Sterkbegaafd. Zij is gespecialiseerd in het werken met (hoog)begaafde kinderen. OnwijSterk voor (hoog)begaafde kinderen onderscheidt zich door de aanwezigheid van peers, de specifieke uitdagingen voor deze doelgroep. Deze trainingen bevatten ook andere onderdelen dan de reguliere OnwijSterk training. Beide trainers (Arwen en Ellen) zijn aanwezig.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

OnwijSterk bestaat uit:

 • intakegesprek met kind en ouder(s)
 • vijf lessen van 2 uur en 15 min
 • 2 ouderavonden van 20.00 tot 21.30/22.00 uur
 • evaluatiegesprek met kind en ouder(s)

De kosten zijn €345,- per kind. Dit is inclusief materiaal. De training wordt gegeven in groepsverband met 4 tot 6 kinderen. Bij de hoogbegaafde training tot 8 kinderen. De kosten voor de training wordt in één keer gefactureerd en dient voor aanvang van de training betaald te zijn. In overleg is een betalingsregeling mogelijk.

Bij de intake wordt gekeken of jouw kind past binnen de groep en of de training op dit moment passend is voor jouw kind. Tevens wordt bij het intake gesprek het leerdoel voor jouw kind vast gesteld.

 

Data staan op www.onwijsterk.nl