Resultaat van de leestoetsen
Op veel scholen zijn de Cito toetsen weer afgenomen. Het geeft een goed beeld waar je kind in zijn of haar ontwikkeling staat. Als je kind in groep 3 zit is het de eerste keer dat bij je kind de toetsen AVI en DMT (leestoetsen) zijn afgenomen. Deze toetsen zeggen iets over het leesniveau van je kind. Meestal geven deze toetsen de scores aan die volgens de leerkracht bij je kind passen. Maar wat nu als het niet klopt bij wat de leerkracht en jij verwacht hadden?

Jouw kind kon in groep 2 prima mee komen met alle taalspelletjes. Het kende al wat letters en zat lekker in zijn/haar vel. Bij de start van het leesonderwijs leek alles goed te gaan maar na verloop van tijd werd het toch wat moeilijker en bij de AVI en DMT haalde jouw kind het resultaat niet dat jullie voor ogen hadden. Wat kan er aan de hand zijn?

Oorzaken van lagere scores
Er zijn veel oorzaken te noemen voor lagere scores. Denk aan;
• niet lekker in je vel zitten
• ziek zijn voor, tijdens of na de toets
• nog niet toe zijn aan lezen; de hersenen van je kind zijn nog onvoldoende gerijpt
• geen goede leesinstructies gekregen van de leerkracht
• onzeker; je kind twijfelt en zoekt bevestiging bij de leerkracht waardoor er meer tijd nodig is om de tekst te lezen
• perfectionisme; je kind leest niet alleen het fout gelezen woord opnieuw, maar de hele zin

Oefenen oké maar vergeet het kind niet
Als er lager is gescoord dan verwacht raden scholen aan om thuis extra te oefenen en op school komt het kind in een intensievere aanpak om het lezen goed onder de knie te krijgen. Natuurlijk is het fijn als school en jullie als ouders samen werken om je kind te stimuleren met lezen, maar vergeet het kind niet. Door alleen maar met lezen bezig te zijn kan je kind het gevoel krijgen er als persoon niet meer toe te doen. Stimuleer je kind met lezen maar blijf ook kijken naar wat je kind nog meer beweegt. Waar het mee bezig is. Wat het zelf wil leren. Welke talenten het heeft. Als de mindere score voortkomt uit onzekerheid en of perfectionisme kan oefenen ervoor zorgen dat je kind nog onzekerder wordt. Je kind kan zelfs faalangst (niet voldoen aan gestelde verwachtingen) ontwikkelen.

Fouten maken mag
Laat je kind voelen dat hij/zij goed is zoals hij/zij is. Dat het er mag zijn, ook al gaat het lezen wat moeizamer. Vertel dat fouten maken hoort bij het leren. Iedereen die succesvol is, heeft fouten gemaakt. Laat aan je kind zien en voelen dat ook jij nog weleens fouten maakt. Lach samen om gemaakte fouten. Door te lachen ontspannen de spieren en raken jullie de stresshormonen in je lijf kwijt

Inzet kindercoach
Mocht je ondanks je goede inzet en liefde voor je kind, niet datgene bereiken met je kind wat je graag zou willen, denk dan eens aan een kindercoach. Een kindercoach kan op een speelse wijze de eventuele blokkades die zijn opgebouwd tijdens het leesonderwijs wegnemen. Ook kan een kindercoach het zelfvertrouwen van je kind vergroten waardoor het weer vol vertrouwen gaat lezen, fouten durft te maken en zich verder ontwikkelt.