Werkwijze

Ieder traject bestaat uit een aantal onderdelen. De werkwijze zal bij ieder kind/jongere anders verlopen omdat ik de werkwijze volledig afstem op de hulpvraag en de persoonlijkheid van het kind of de jongere. Het doel is altijd om kinderen en jongeren hun eigen stukje WIJSheid mee te geven zodat ze op een prettige ontspannen manier van het leven kunnen genieten en gelukkiger worden.

Kennismakingsgesprek

Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend en gratis. Hiervoor kun je mij bellen of mailen. Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we of ik iets voor jouw kind of puber kan betekenen.

Intakegesprek

Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek kan er een afspraak worden gemaakt voor een intakegesprek.
Heb je geen behoefte aan een kennismakingsgesprek, dan kan er meteen een afspraak voor een intakegesprek gemaakt worden.
Het intakegesprek, dat ongeveer 45 minuten duurt, vindt plaats met de ouder(s). In sommige gevallen is het kind hierbij ook aanwezig. Tijdens het intakegesprek bepalen we wat het startpunt is, welk doel we willen bereiken en hoeveel sessies daarvoor nodig zijn. Tijdens het intakegesprek zullen er ook aan jou als ouder een aantal vragen gesteld worden, waar je over na zult denken. Ik ben er van overtuigd dat je kind sneller zijn doel bereikt met jouw hulp.

Coachingssessie

De begeleiding is voor ieder kind (jongere) anders. Door aandachtig naar je kind te luisteren, gaan we op zoek naar de WIJSheid die jouw kind al in zich heeft. Hierbij gebruik ik verschillende vormen en technieken. Het komt ook voor dat jouw kind een andere hulpvraag heeft dan jij als ouder, dan ga ik op dat moment eerst aan de slag met datgene wat jouw kind nodig heeft.
Na iedere sessie beslis ik wat ik de volgende sessie aanbiedt. Zo blijft mijn begeleiding dynamisch en krijgt jouw kind begeleiding op maat.
In sommige gevallen krijgt jouw kind huiswerk mee, dit zijn oefeningen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen.

Evaluatie

Na afloop van de sessies vindt er een evaluatiegesprek plaats met ouder(s) en kind (jongere). In dit gesprek zal je kind aan jou vertellen wat hij/zij geleerd heeft. Het kan zijn dat er tijdens de sessies iets besproken is wat jouw kind liever niet wil delen. Hier heeft jouw kind zijn of haar redenen voor en dat wordt altijd gerespecteerd. Jouw kind bepaalt dus wat het deelt. Ik vertel welke werkvormen we gebruikt hebben en stimuleer je kind om de belangrijkste ervaringen te vertellen.