Jippie we gaan weer naar school

Als jouw kind met plezier naar school gaat, geeft dat jouw als ouder ook een fijn gevoel. Het liefste zou je soms als een vliegje op de muur in het klaslokaal willen zitten om te zien hoe jouw kind het doet. Met welke kinderen het omgaat, wat ze leren, wat ze moeilijk vinden. ’s Middags haal je jouw kind dan ook vol enthousiasme op van school of BSO of je wacht thuis met een glaasje limonade of kopje thee. Uit enthousiasme vraag je: “en hoe was het op school?” Je verwacht een heel verhaal te horen te krijgen maar het enige dat je hoort: “leuk”. Je probeert nog met: “vertel eens” of “is er nog iets gebeurd?”. Helaas ook daar geen respons op.

Soms willen kinderen niets vertellen en dat is prima. Voor sommige kinderen zijn het twee verschillende werelden. School is school en thuis is thuis. Maar het merendeel van de kinderen wil wel praten over wat er op school gebeurt. Misschien helpt het je om één van onderstaande vragen eens uit te proberen om het gesprek met je schoolgaande kind op gang te brengen.

  • Wat heb je vandaag geleerd?
  • Wat hoop je dat je dit schooljaar (nog meer) gaat leren?
  • Welke positieve dingen kun jij over je juf/meester vertellen?
  • Naast wie zit je in de klas? Wat bewonder je in hem/haar? Wat zou je van hem/haar dit jaar kunnen leren? Wat kan hij/zij van jou leren?
  • Is er iemand in de klas die je bewonderd? Wat maakt dat kind zo bijzonder? Zou je iets van dat kind willen leren?
  • Wat maakt jouw klas bijzonder?
  • Welke regels zijn er in de klas? Wat vind je van die regels? Hoe is het om je aan die regels te houden?

Vooral in de eerste weken is het belangrijk dat jouw kind de groep vanuit een positief oogpunt bekijkt. Lukt het ook niet met bovenstaande vragen om een gesprek op gang te brengen, dan is het moment waarop je het vraagt misschien niet het juiste. Er zijn kinderen die, als ze thuiskomen, tijd nodig hebben om weer in een andere omgeving te zijn. Gun jouw kind die tijd. Probeer het dan op een ander rustig moment nog eens. Vaak voordat een kind gaat slapen is het fijn om even de dag door te nemen en stel dan één van de vragen. Waak ervoor dat het geen verhoor wordt. Kinderen hebben daar een hekel aan. Stel een vraag uit pure belangstelling. Luister naar je kind en ga verder op het antwoord.

Ik gun jouw als ouder een stukje inzicht in de tijd die jouw kind op school doorbrengt.