KRAGT Training is een krachtige groepstraining voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. De training geeft kinderen inzicht in het sociaal handelen. Je kind leert zichzelf beter kennen, waardoor ook het contact met anderen verbetert. Dit vergroot de weerbaarheid, sociale vaardigheid en het zelfbewustzijn. Je kind krijgt hierdoor meer zelfvertrouwen.

Kind                Het is goed om te voelen dat het fijn is dicht bij jezelf te zijn.

Relatie            Verbinding die je voelt met mensen die dichtbij je staan.

Anderen         Invloed van mensen op jouw gevoel of gedrag.

Globe              Welke invloed heeft de wereld op jou?

Toekomst       Je hebt zelf invloed op jouw toekomst, je kan keuzes maken.

 

KRAGT Training is zeer geschikt voor kinderen die:

  • (hoog) gevoelig zijn
  • zich onbegrepen voelen
  • pesten of gepest worden
  • zichzelf beter willen leren uiten
  • moeite hebben met concentreren
  • meer zelfvertrouwen willen
  • moeite hebben om grenzen aan te geven
  • eigen kwaliteiten en talenten willen ontdekken
  • last hebben van faalangst

Ieder kind is onderdeel van een groter geheel. Het kind maakt deel uit van verschillende systemen (groepen) zoals gezin, familie, vrienden, school, sportteam, de wereld waarin we leven. Al deze systemen en de ervaringen daarbinnen zijn verbonden met verleden, heden en toekomst.​

Tijdens de KRAGT training leert het kind hoe het zich voelt en gedraagt binnen die systemen. De plek en het gedrag van een kind kan per systeem verschillen.

Bijvoorbeeld: thuis is het kind de oudste en meestal vrolijk en open, terwijl het in de klas misschien een van de jongste kinderen is en zich daardoor onzeker voelt, introvert gedrag laat zien of zichzelf soms buiten de groep plaatst.

Tijdens de training zal het kind ervaren wat de keuzes zijn met betrekking tot loyaliteit in het gezin en de groep: erbij horen, soms ten koste van jezelf, tegenover de andere keuze dicht bij jezelf blijven, waardoor je jezelf mogelijk buiten de groep zou kunnen plaatsten. In de training komen onderwerpen aan de orde als: Hoe zorg je voor een goede balans in geven en nemen? Wat is de invloedssfeer van anderen op jou? Hoe geef je je grenzen aan? Hoe kun je er toch bij horen zonder jezelf te verliezen en trouw te blijven aan je eigen gevoel?

Als kinderen zichzelf beter leren kennen en keuzes bewuster maken, ontstaat er meer bewustzijn, voelen ze zich sterker en hebben ze een stevige basis voor hun verdere ontwikkeling. Het kind leert zijn/haar eigen grenzen en die van anderen kennen en respecteren. Ook is er aandacht voor hoe je kunt omgaan met gevoeligheid of boosheid, faalangst en onzekerheid. Hoe je goed voor jezelf en de ander zorgt. Het kind leert zijn/haar eigen talenten en kwaliteiten beter kennen en gebruiken, waardoor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde toenemen.

De KRAGT training is een multi-sensorische training. Door de grote diversiteit in dynamische oefeningen en (creatieve) werkvormen, wordt een verbinding gemaakt tussen hoofd, hart en handen.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

De KRAGT Training bestaat uit vijf lessen van twee uur. De kosten zijn €160,- per kind. Dit is inclusief materiaal. De training wordt gegeven in groepsverband met maximaal 6 kinderen. Loopt je kind met een hulpvraag en wil je deze van te voren besproken hebben dan kun je een intakegesprek (45 min á €50,-) aanvragen. Ook is het mogelijk om na afloop een evaluatiegesprek (30 min á €30,-) te plannen. Het is ook mogelijk om bij inschrijving een compleet pakket (training + intake- en evaluatiegesprek) af te nemen voor €225,-. De kosten voor de training wordt in één keer gefactureerd en dient voor aanvang van de training betaald te zijn.

Eerst volgende trainingen;

A: zaterdag 8 – 15- 22 – 29 september en 6 oktober 2018 van 10.00 uuur tot 12.00 uur

B: vrijdag 14 – 21 – 28 – september en 5 – 12 oktober 2018 van 15.30 tot 17.30 uur

C: vrijdag 2 – 9 – 16 – 23 – 30 november 2018 van 15.30 tot 17.30

Aanmelden kunt u via het contact formulier of stuur een mailtje naar info@onwijswijs.nl of bel 06-24222617